Arbejdsopgaver for Rideklubbens og Ridehallens bestyrelse

Klubben tager sig af:

 • Opkrævning af ridetimebetaling og kontingent
 • Arrangementer på rideskolen såsom: ridelejr, julehyggedag, sikkerhedskurser
 • Ryttermøde
 • Elevheste
 • Ridemærkeundervisning
 • Stævner (i samarbejde med stævneudvalget)
 • Juniorudvalg
 • Sponsorudvalg
 • Handicapridning
 • Spring- og dressurundervisning

Hallen tager sig af:

 • Udlejning af bokse
 • Kontakt til privatopstaldere
 • Vedligehold af udendørs areal(hegn mm.)
 • Vedligehold af ridehallerne og stalden (bund, vandingsanlæg m.m.)
 • Cafeteriaet
 • Rytterstuen
 • Lønninger(Conny Villadsen 20 16 57 64)
 • Traktor
 • Foder
 • Staldvagter og weekendvagter
 • Ansættelse af undervisere
 • Kontakt til fastansatte