COVID-19 situationen

COVID-19 situationen

Opdatering vedrørende genopstart af elevskolen.

Vores elevheste har stået stille i næsten tre måneder, og skal startes langsomt op igen. Dette for at forebygge overbelastningsskader, som vil medføre både yderligere pause samt uønskede dyrlægeregninger.

Derfor er vi i bestyrelsen enige om følgende:

De elever, som betalte for undervisning og medlemskab i januar måned, tilbydes ridning fra 1. marts.

De elever, som ikke har betalt medlemskab i januar er at betragte som udmeldt, med henvisning til vores vedtægter.

De ryttere, som ikke betalte i januar, og som ønsker at starte op igen, kan begynde igen fra 1. april og faktureres for undervisning fra denne dato, men medlemskab skal betales senest 10/3. Vi kan jf. tidligere opslag ikke garantere samme hold eller hest, som inden vi blev lukket ned.

Der tilbydes ikke for nærværende enetimer på elevheste, da vi ikke finder der er ledig kapacitet dertil, når vi samtidig skal sikre en rolig genoptræning.

Der må gerne ydes enetimer på privatheste på udebanen, dog udenfor det tidsrum, hvor banen er booket til elevskolen.

Hvis I har spørgsmål til dette, så kan henvendelse rettes til bestyrelsen.

Mundbind:

Alle over 12 år skal bære mundbind når de går eller står i vores indendørs enheder, dvs. i stalden og til og fra ridehallerne. Kun udebanen er undtaget fra kravet. Undtaget er desuden ryttere til hest, samt underviser og siddende tilskuere, men de skal bære mundbind på vej til og fra siddepladsen og ved hjælp i stald og i hallerne.

Vi henstiller til at vi hjælper hinanden med at efterleve ovenstående, således at vi kan holde aktivitetsniveauet intakt.Pas på hinanden og husk VAS – vask hænder – hold afstand – sprit af 🙂