COVID-19 situationen

COVID-19 situationen

Som det nok er alle bekendt, så er der kommet nye tiltag vedr. forebyggelse af spredning af Covid-19.

Nogle er trådt i kraft mandag i denne uge, mens andre er gældende fra i morgen torsdag d. 29. oktober.

Regler for afvikling af ridning gældende fra 29/10 2020Forsamlingsforbud:

Udøvere under 21 år – der må være 50 personer

Udøvere over 21 år – der må være 10 personer

Blandet udøvere over og under 21 år – der må være 10 personer

Forsamlingsforbuddet er pr. enhed, dvs. stald, lille hal, store hal og udendørs, altså i alt 4 enheder.

Vær opmærksom på, at så snart en idrætsudøver – hos os en rytter – er over 21 år, så er det antallet 10, der er gældende.

Undervisere, hjælpere og forældre ved hold med ryttere under 21 år ændrer ikke på at der må være 50 personer, men de tæller selvfølgelig med til det samlede antal i den pågældende enhed.

Mundbind:

Alle over 12 år skal bære mundbind når de går eller står i vores indendørs enheder, dvs. i stalden og til og fra ridehallerne. Kun udebanen er undtaget fra kravet.Undtaget er desuden ryttere til hest, samt underviser og siddende tilskuere, men de skal bære mundbind på vej til og fra siddepladsen og ved hjælp i stald og i hallerne.

Vi henstiller til at vi hjælper hinanden med at efterleve ovenstående, således at vi kan holde aktivitetsniveauet intakt.Pas på hinanden og husk VAS – vask hænder – hold afstand – sprit af 🙂