Konstituering af bestyrelser

Konstituering af bestyrelser

Begge bestyrelser har nu konstitueret sig. Se hvorledes posterne er fordelt under de respektive emner – Hallen og Klubben. Bestyrelserne ønskes rigtig god arbejdslyst. 

Hjælp dine bestyrelser bedst mulig ved at tilbyde din hjælp, når den efterspørges. Spørg også meget gerne, om der er noget du kan hjælpe med, når du kommer på rideskolen. Støt op om arrangementer og initiativer, som bestyrelserne har planlagt. Bestyrelserne sætter rammerne for stedet – det er et fælles ansvar at udfylde de rammer.