ØOR opretter ryttermærkeundervisning i takt med efterspørgslen.

Hvad er ryttermærker?

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Rideforbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren at sikkerheden altid skal komme først. Hovedvægten er lagt på, at rytteren skal erhverve sig viden om tryghed, sikkerhed og ansvarlighed i al omgang med heste/ponyer.

Se DRF’s hjemmeside klik her

Hvordan foregår undervisningen på ØOR?

For tilmelding kontaktes klubbens formand på tlf. 5328 2792
Når der er minimum 8 deltagere oprettes et hold, som undervises en aften i ugen. Forløbet tager ca. 10 uger.
Undervisningen afsluttes med en prøve praktisk og/eller teoretisk, som bedømmes af en dommer fra Dansk Ride Forbund. Ved bestået prøve udleveres et diplom samt et mærke i form af en nål, som kan bæres på venstre side af brystet på ridejakken
Selvstudie anbefales kun til ryttere på min. 15 år, da der skal læses en del teori.

Pris: Se under Priser


Beskrivelse af de forskellige ryttermærkegrader:

Ryttermærke 1-3 er rygraden i ryttermærkerne, idet de udgør den fundamentale sikkerhedsmæssige uddannelse.

Ryttermærke 1

Giver rytteren en sådan viden og færdighed, at rytteren omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden, har forståelse for stalden som hestens hjem, kan gøre hesten klar til opsadling, kan følge hestens bevægelser i skridt og trav, har en grundlæggende forståelse for hvordan hesten gives kommandoer, og hvordan de anvendes under ridning

Ryttermærke 2

Giver rytteren viden om, hvordan rytteren optræder etisk forsvarligt i omgangen med heste samt hvordan rytteren reagerer hensigtsmæssigt i nødsituationer. Rytteren lærer at klargøre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at styre hesten i skridt og trav og kunne navngive hestens ydre betegnelser. Rytteren skal kunne

beskrive hesten ud fra farve og aftegn og have forståelse for hestens naturlige adfærd.

Ryttermærke 3

Giver rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje og viden om rytterens ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre mishandling af heste. Rytteren skal opnå forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om, hvad der skal gøres, hvis en hest er syg. Der undervises i hestens indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt kendskab til rytterens hjælpere

Ryttermærke 4

Giver rytteren viden om, hvordan træningen til og selve stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse. Rytteren skal opnå kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder. Under ridning skal rytteren kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i stævner og kunne medvirke til forhindring af spredning af smitsomme sygdomme.

Ryttermærke 5

Giver rytteren viden om hestens læring, indretning af stalde og folde samt hestens fordøjelsessystem. Efter uddannelse skal rytteren have færdigheder til at anvende hestens læringsprocesser, forebygge og eventuelt behandle hestens sygdomme samt kunne sammensætte en individuel kostplan.

Hvad er intromærker?

Intromærke 1 og 2 er målrettet nybegyndere og børn før skolealderen, og foregår i den almindelige undervisning. Det er den daglige underviser, der underviser og bedømmer. Som bevis på gennemførelse af intromærkerne får eleverne et intropas, hvor underviseren kvitterer efterhånden som eleven magter de forskellige øvelser og opgaver.

Pris for intromærke: 30 kr. pr mærke